SERIEPOCKET

2 13 17 27
39 57 73 79
90 99 111 124
136 148    

HEM

Uppdaterades 2018-01-01.

© 1999/2018, King Features Syndicate Inc./distr Bulls.

Bakgrunden är gjord av Ivan Pedersen och publiceras med tillstånd av honom.