TEXTPOCKET

1973 1 1973 2 1973 3 1973 4
1978 1 1978 2 1978 3 1978 4

Tack till Jan-Ola Sjöberg för att jag fick hans hjälp med att scanna in dessa omslag.

HEM

Uppdaterades 2018-01-01.

© 1999/2018, King Features Syndicate Inc./distr Bulls.

Bakgrunden är gjord av Ivan Pedersen och publiceras med tillstånd av honom.