RINGARNA

DÖDSKALLERINGEN - Enligt legenden sägs det att dödskalleringen ska vara tillverkad av de tre spikar som användes vid Jesus korsfästelse och bars en gång i tiden av kejsar Nero i Rom. Det var den förste Fantomen som fick ringen år 1541 av alkemisten Parcelsus. Dödskalleringen sitter på hans högra hand och lämnar ett ärr (liknande tatuering) på de ytor där Fantomen slår. Om ringen doppas i en särskild växtsaft kan Fantomen även sätta märket på hårda ytor. Den har även en ovanlig funktion då den fungerar som en nyckel i skattkammaren i Roms katakomber.

DEN GODA RINGEN - Den kom i den 6:e Fantomens ägo som fick märket av Furst Nizam av Goana. Märket föeställer fyra korslagda sablar. Djungelpatrullen har märket som sin symbol och den som har det goda märket står under Fantomen beskydd. Även Dr Axels djungelsjukhus har märket på sina bilar. Fantomen måste "osäkra" ringen med en liten spak på sidan innan någon får det goda märket och blir skyddad för all framtid.

HEM

Uppdaterades 2018-01-01.

© 1999/2018, King Features Syndicate Inc./distr Bulls.

Bakgrunden är gjord av Ivan Pedersen och publiceras med tillstånd av honom.