Tribute-to-McCoy 1959 SIGN

C-print, 53x70cm. Bästa fotopapperkvalitet & -tryck. Bilderna framtagna, restaurerade och tintade av Martin Goldbeck-Löwe med anledning av hans utställningar om Wilson McCoy 2016 och 2017 i Bålsta respektive Borås, Sverige. De numrerade och signerade bladen av M G-Löwe ingår i EA-upplagor om 20 ex vardera.

925,00 kr