Skickkoder

Nedan anges de åtta skickkoder som blivit standard vid gradering av antikvariska serietidningar världen över (enligt Seriekatalogen 96/97).

M = MINT
Perfekt nyskick. Exemplaret är oläst och uppvisar inga defekter, inte ens tillverkningstekniska. Hörn och kanter är knivskarpa, ryggen jämn utan brytveck, papperet är vitt och färgerna klara.

NM = NEAR MINT
Nästan perfekt nyskick. Som nytt; exemplaret uppvisar synnerligen små defekter. Endast vid en ingående inspektion kan man upptäcka ytters obetydliga spår av distribution eller hantering. Ryggen har möjligen några enstaka, knappt märkbara brytveck. Hörn och kanter är kanske inte fullt så perfekta som på ett Mint-exemplar.

VF = VERY FINE

Mycket gott skick. Ett välbevarat och snyggt exemplar med få defekter. En rygglipa eller reva på och par millimeter, minimala veck, något blekt omslag eller obetydligt gulnande sidor kan godtas.

FN = FINE
Gott skick. Ett synligt läst men välvårdat exemplar. Inga störande revor, veck, glipor eller liknande får förekomma. Ryggen är jämn och fast och får inte vara rullad. Mittuppslaget måste sitta fast.

VG = VERY GOOD

Godtagbart skick. Ett normalförslitet exemplar. Läst, men utan några allvarliga defekter. Vad som kan förekomma är obetydligt klotter (tex. ifyllt korsord) eller mindre veck, revor och rygglipor. Helhetsintrycket är ett använt men "trevligt" exemplar.

G/GD = GOOD

Mindre gott skick. Exemplaret är synligt läst och tämligen medfaret. Omslaget får dock inte vara delat och helst inte löst. Löst mittuppslag kan dock förekomma, liksom klotter i mindre omfattning. Ryggen kan vara rullad och ha långa glipor. Mindre bitar (vanligen kant- eller hörnbitar) kan saknas på omslaget.

F/FR = FAIR

Dåligt skick. Ett mycket slitet exemplar med väl synliga defekter. Lösa blad och delar kan förekomma. Även saknade delar som flikar, kuponger, samlarbilder eller mindre delar av omslaget. Mer än en halv sida bör inte saknas.

P/PR = POOR

Mycket dåligt skick. Exemplaret kan uppvisa i princip vilka defekter som helst, Tejp, klotter, fläckar osv. Saknas sidor bör detta anges separat.